” อย่าลืม กด recommend บนหน้าเฟซบุ๊ก CURAPROX TH และอธิบาย
เหตุผลว่าทำไมคุณจึงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ CURAPROX แล้ว
 ก่อนลงทะเบียนน่ะ “
Phone : 08 469 8888 8
E-Mail: event@curarox.co.th
Baseccare Co, Ltd
Oriental Residence Bangkok
วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายนนี้ เวลา 09.00 – 12.00 น.