TERMS AND CONDITIONS

ข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ

 • บุคคลที่ประสงค์จะเข้าร่วมในแคมเปญจะต้องเข้าร่วมเฟซบุ๊กกลุ่มปิดที่ถูกสร้างขึ้นโดย บริษัท บาเสคแคร์ จำกัด เท่านั้น โดยทางแอดมินเพจ CURAPROX TH จะทำการเชิญให้คุณเข้าร่วมกลุ่มปิดต่อเมื่อมีคุณได้ทำกติกาการร่วมกิจกรรมอย่างครบถ้วน
 • บริษัท บาเสคแคร์ จำกัด จะเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลของแคมเปญให้กับเฉพาะสมาชิกในกลุ่มดังที่กล่าวข้างต้นผ่านทางเฟซบุ๊กกลุ่มปิด CURAPROX fans TH เท่านั้น
 • สมาชิกในกลุ่มที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต้องเข้าร่วมกิจกรรมในเฟซบุ๊กกลุ่มปิด CURAPROX fans TH ที่จัดตั้งโดยบริษัท บาเสคแคร์ จำกัด หรือ เพจ CURAPROX TH เท่านั้น
 • คำตอบของผู้ร่วมสนุกจะต้องไม่พาดพิงหรือหมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ตลอดจนบุคคลหรือองค์กรใดอันจะทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่สื่อความหมายรุนแรง อนาจาร หยาบคาย หรือมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
 • ข้อมูลที่เผยแพร่ภายในกลุ่มปิดจะต้องไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนในทุกลักษณะ
 • กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เปิดต่อสาธาณชน ทั้งนี้พนักงานตลอดจนสมาชิกในครอบครัวของบริษัท บาเสคแคร์ จำกัด ตัวแทนจำหน่ายคูราพรอกซ์ ตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการของแคมเปญไม่สามารถเข้าร่วมได้
 • การเข้าร่วมเฟซบุ๊กกลุ่มปิดและการเข้าร่วมในกิจกรรมทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่าย บริษัทไม่มีค่าตอบแทน (ความรับผิดชอบ) ใดๆสำหรับสมาชิกในกลุ่มที่มิถูกคัดเลือกให้เข้าร่วมในกิจกรรม
 • ผู้เข้าร่วมจะถูกคัดเลือกโดยตรงจากบริษัท บาเสคแคร์ จำกัด
 • ผู้เข้าร่วมต้องยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่กำหนดโดยบริษัท บาเสคแคร์ จำกัด เพื่อเข้าร่วมในกิจกรรม
 • ผู้เข้าร่วมจะต้องกด “ถูกใจ” ในหน้าเฟซบุ๊กแฟนเพจของ CURAPROX TH และกดติดตามบัญชีอินสตาแกรมของ CURAPROX TH
 • ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทมีสิทธิ์อย่างเด็ดขาดในการพิมพ์และ/หรือเผยแพร่รายชื่อ รูปถ่าย ของผู้ร่วมกิจกรรมเพื่อการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ธุรกิจทั้งในปัจจุบันและ/หรือในอนาคต โดยไม่ต้องบอกกล่าวใดๆ ต่อผู้โชคดี และผู้โชคดีไม่มีสิทธิ์ในการร้องขอกรรมสิทธิ์หรือค่าตอบแทนในรูปแบบใดๆ ก็ตาม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด